Pomologi

Pomologi är läran om odlade frukter och bär. Främst brukar pomologi handla om äpplen som är mest intressant på grund av sin mångfald. Det finns många sorters äpplen med olika egenskaper. Flera hundra bara i Sverige.
Mitt intresse för äpplen började redan i min barndom på 60-talet, minns speciellt röda Rosenhäger i vår trädgård. 
1978 flyttade Mats och jag till Höglund med en trädgård med 12 äppelträd, de sortbestämde jag med hjälp av böcker. Märkte att många i min omgivning inte visste så mycket om äppelsorter. Favoritäpplen där var Ribston och Laxtons Superb.
Senare flyttade vi till Valtersten Mellangård, det fanns inte många äppelträd. Jag planterade först  20 träd. År 2000 planterades ytterligare 167 träd på ett litet gärde 0,5 Ha. Idag finns ca 100 äppelträd, det är mest renettartade äpplen som Cox Queen, Holsteiner Cox, Belle de Boskoop, Ribston och Ingrid Marie, men det finns ca 20 olika sorter här. Tycker det är roligt att ympa, jag har ympat om en del träd till mer passande sorter.
Jag sortbestämmer, dels här hemma när vi har öppen gård på ÖSTGÖTADAGARNA och vid andra tillfällen.

2017 gick jag kurs till diplomerad pomolog (Pomologiskt Centrum).