Elinstallationer

Vi utför elinstallationer i ny- och ombyggnader. Mats har mer än 35 års erfarenhet, varav 30 år som elinstallatör med behörighet. Jonas är certifierad elektriker. VELAB är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Aktuella elinstallationer:

 

Pågående servicejobb på Vikbolandet med omnejd.