Företaget

Vi köpte Valtersten Mellangård i Östra Stenby 1991. Huvuddelen av verksamheten finns här. Men vi odlar också arealen på Övre Kapperstad i Kuddby som köptes till 1997.

Hinnestad som ligger i Östra Stenby är Mats föräldrahem som vi också brukar, den förvärvades av oss 2004. Nu är Jonas ägare till den gården, och bor där med familj. Åkerarealen som vi brukar är drygt 60 ha på de tre gårdarna. Det finns 10 ha naturbetesmark och ca 35 ha skog.

Vår spannmålsodling består  av svarthavre, vete, råg, höstraps och åkerbönor. Hela arealen är KRAV-certifierad.

Äppelträdgården består idag av ca 100 träd. Från början år 2000 planterades 200 träd, men de hårda vintrarna 2010-2011 gick hårt åt vår odling pga harskador. Ca 70 % av träden blev förstörda. 
Det har gjorts en del återplantering, en del omympning görs till huvudsorter som är olika renetter. Favoritäpplen är Cox Orange, Holsteiner Cox, Cox Queen och Karin Schneider. 
Äppelmust KRAV 33 cl finns i gårdsbutiken och 3 L bag in box. Anette har ett stort intresse för pomologi, sortbestämmer vid en del tillfällen. Diplomerad pomolog 2017                                                                                                      

Svarthavre säljs som hästfoder. Havren rostas och mals också till skrädmjöl på Femtå qvarn. Kulturrågen mals på Orga Kvarn, Skärblacka.  Vi odlar även vall till hö åt egna hästar, ibland har vi över till försäljning.

Marmelad kokas numer bara vid enstaka tillfällen som till ÖSTGÖTADAGARNA första helgen  i september. Produkterna säljs i Gårdsboden.
 

Anette har en mindre avelsverksamhet med Kallblodstravare, 1 föl föds per år och säljs som ettåringar.

Mats och Jonas jobbar också med elinstallationer. De har också egna fastigheter på Vikbolandet med hyreslägenheter se www.vikbolandetsbostader.se

Tröskning av svarthavre.
Tröskning av svarthavre.
Ylvisåker (röd variant av Aroma).
Ekolgisk svarthavre av sorten Stormogul säls i 25 kg säck eller storsäck ca 700 kg.