Ekologiskt lantbruk

Vi odlar spannmål och frukt ekologiskt, ( inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning används). Odlingen är KRAV- certifierad sen 2002. Kontroll sker av HS-certifiering.
Det är ca. 60 Ha åker som odlas på Valtersten Mellangård, Övre Kapperstad och Hinnestad Östergård.
2013 odlades vårvete Dacke, åkerböna Paloma och svarthavre Stormogul.
Försäljning sker gärna direkt till kund utan mellanhänder. Kontakta Anette 0730-643730.
Mer info om svarthavre till hästfoder under egen flik.
2012-2013 byggdes ny torkanläggning i Valtersten. Torkning och utlastning (fri höjd 4,5 m) är nu betydligt smidigare än vid gamla torken vid Hinnestad.

Sådd av svarthavre 26 april i Valtersten
svarthavre