Kulturspannmål

Vi odlar kulturspannmål för att de har goda egenskaper både i näring, smak och odling. De kännetecknas av sitt höga växtsätt med djupa rötter. De är torktåliga och har inte höga krav på gödning, konkurerar bra mot ogräs. Vilket passar bra i vår ekologiska odling utan bekämpningsmedel och konstgödning.
Föreningen Allkorns definition av kultursorter är dels ursprungliga primitiva arter som t ex Spelt och Emmer. Dels lantsorter som tagits fram av bönder t ex Ölandsvete och Östgöta Gråråg. En tredje kategori är de flesta namnsorter som tagits fram till slutet av 1960-talet. Dit hör Fylgia vårvete och Stormogul svarthavre som båda är fån tidigt 1900-tal.
Vi är medlemmar i Föreningen Allkorn,mer information om kulturspannmål finns på allkorn.se.