Kulturspannmål

Kulturspannmål även kallat lantsorter är äldre sorter som har en bredare genetisk variation. De klarar sig bra utan konstgödning och bekämpningsmedel. I jämförelse med moderna sorter är kultursorterna överlägsna i smak, kvalité och innehåll av mineraler och antioxidanter. Genom sina djupa rötter och kraftfulla växtsätt konurrerar de ut ogräs, rötterna kan vara 2-3m långa. Efter skörd förmultnar rötterna och ökar mullhalten i jorden, det bidrar även till ökad kolinlagring i marken. Skörden blir inte så hög som för moderna sorter, men den är mer tålig och klarar torka bra. 
Vi odlar evolutionär höstråg "Fulltofta" som tagits fram av forskaren och föreningen Allkorns grundare Hans Larsson. Genom en blandning av olika kultursorter av råg har den tagits fram, rågen anpassar sig eferhand till odlingsmiljön. Vi säljer stenmalet fullkornsmjöl och även hel råg för de som maler sitt mjöl själva. 
Svarthavren "Stormogul" som vi odlar är också en kultursort, den är tunnskalig och har ett högt näringsvärde som passar bra till hästfoder.
Vårt skrädmjöl är  även det är gjort på svarthavren Stormogul.
Vi är medlemmar i Föreningen Allkorn, där finns mer info om kulturspannmål www.allkorn.se.