Pomologi

Pomologi är läran om odlade frukter och bär. Främst brukar pomologi handla om äpplen som är mest intressant på grund av sin mångfald. Det finns många sorters äpplen med olika egenskaper. Flera hundra bara i Sverige.
Mitt intresse för äpplen började redan i min på 60-talet barndom, minns speciellt röda Rosenhäger i vår trädgård. 
1978 flyttade Mats och jag till Höglund med en trädgård med 12 äppelträd, de sortbestämde jag med hjälp av böcker. Märkte att många i min omgivning inte visste så mycket om äppelsorter. Favoritäpplen där var Ribston och Laxtons Superb.
Senare flyttade vi till Valtersten Mellangård, det fanns inte många äppelträd. Jag planterade först  20 träd. År 2000 planterades ytterligare 167 träd på ett litet gärde 0,5 Ha.