Valtersten Mellangård är en av 11 godkända Grön Arena gårdar i Östergötland. Hushållningssällskapet har utfört utbildningen som Anette deltagit i för att få certifieringen. Grön Arena är ett nationellt koncept för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet.Tjänster som anpassas efter den enskildes individen för att nå personlig utveckling och förbättrad livskvalité, kanske komma tillbaka i arbete igen efter långtidssjukskrivning. Aktiviteterna utgår från djur,natur och trädgård. Grön Arena gårdar vänder sig till kommuner, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, skola och privatpersoner.

Jag vill gärna dela med mig av  miljön här på Valtersten Mellangård. Bland djur, natur, äppelträd, rosor och andra växter finner  kropp och själ ro. Det finns meningsfull sysselsättning som anpassas efter individen.
Genom åren har jag i bland tagit  emot personer som arbetstränat här, det är tillfredsställande att se deras utveckling, nu satsar jag  på Grön Arena i liten skala,  för att hjälpa personer till ökad livskvalité, och kanske återkomst till arbete efter vistelse här . Våra gårdsmiljöer, kunskaper, djur och natur har ett unikt värde.
"Låt var och en bli lycklig på sin fason, med små steg på vägen till ökad livskvalité på Valtersten Mellangård"
/Anette